Naše usluge

Umeće stvaranja – od vizije do realizacije

U IMEL-u, upravljanje projektima ne predstavlja samo tehničku disciplinu, već umeće stvaranja prostora koji oblikuju život i rad ljudi. U svakom projektu, od urbanističkog planiranja do realizacije, posvećeni smo svakom detalju, iskazujući našu sveobuhvatnu angažovanost za kvalitet i preciznost.

Kontaktirajte nas
Naše usluge - Upravljanje projektima i razvojem

Upravljanje projektima i razvoj lokacija

Planiranje i analiza tržišta

Prvi korak je temeljno razumevanje tržišnih uslova (ponude i potražnje, izvora finansiranja, konkurencije i slično), koji osigurava da svaki projekat ima čvrste osnove za uspeh.

Budžetiranje

Definiše se budžetski plan koji uključuje sve troškove od planiranja i projektovanja do izgradnje i održavanja. Naše budžetske prognoze su detaljne i realistične, obezbeđujući transparentnost i efikasnost.

Ugovori i finansije

Naš pravni tim radi ruku pod ruku sa tehničkim stručnjacima, što obezbeđuje da ugovori odražavaju sve tehničke i finansijske aspekte projekta.

Koordinacija projekta

Sinhronizujemo sve učesnike u projektu (od arhitekata do inženjera i konsultanata) i obezbeđujemo da sve faze projekta budu usklađene i efikasne.

Kontrola i angažovanje podizvođača

Nakon završetka projektne i tenderske dokumentacije, vrši se odabir podizvođača i permanentna kontrola njihovog rada, kao i dinamike projekta. Rigorozno pratimo svaki segment izgradnje.

Nadzor nad građevinskim radovima

Pouzdan stručni nadzor garantuje izvršenje radova u skladu sa projektom, standardima, zadatim rokovima i zakonskom regulativom.

Komunikacija sa klijentima

Efikasna i transparentna komunikacija sa klijentima je ključna u svim fazama projekta - od planiranja, preko projektovanja i izvođenja, do upotrebe objekta.

Rešavanje potencijalnih sukoba

Proaktivno anticipiramo i sprečavamo potencijalne sporove i izazove sa kojima se susrećemo prilikom realizacije projekta, tragajući za optimalnim rešenjima koja su u interesu svih uključenih strana.

Upravljanje nekretninama

Naš fokus u upravljanju nekretninama leži u pomoći klijentima prilikom odabira i uređenja prostora, u stručnom i planskom održavanju, uz proaktivno prilagođavanje potrebama korisnika.

Kontinuirano pratimo tržišne trendove kako bismo osigurali da naše usluge upravljanja nekretninama odražavaju najnovije standarde i pružaju optimalno iskustvo korisnicima.

Obezbeđujemo kontinuirano održavanje i efikasne adaptacije prilikom promene korisnika, čuvajući funkcionalnost i estetiku vašeg prostora.

Savetujemo zakupce o optimalnom korišćenju prostora, nudeći projektantska i dizajnerska rešenja i usluge.

Specijalizovani smo za radove koji podrazumevaju instalaciju podnih obloga, plafona i pregrada, kao i završne instalaterske radove, obezbeđujući da prostor bude spreman za upotrebu u što kraćem roku.

Brzo i efektivno reagujemo na promene zahteva korisnika, prilagođavajući i modernizujući prostore za nove namene.

Aktivno komuniciramo i oglašavamo nekretnine na tržištu u saradnji sa vodećim agencijama za promet nekretnina, radi postizanja optimalne popunjenosti naših objekata.

Imel - Cloud usluge

Cloud usluge

Pored ponude poslovnog prostora, u saradnji sa našom partnerskom firmom Cloud Office, nudimo pogodnost savremenog poslovanja uz korišćenje virtuelnog Cloud prostora.

Ovaj sistem nudi:

  • Fleksibilnost: Kancelarija u Cloud-u omogućava da radite sa bilo kog mesta u bilo koje vreme.
  • Efikasnost i pristupačnost: Omogućen je brz i jednostavan pristup ključnim podacima i dokumentima.
  • Bezbednost i pouzdanost: Vaši podaci su sigurni i dostupni samo ovlašćenim osobama.

Uz Cloud usluge, savremeno poslovanje je već ovde!