Odgovornost svih nas

Naša odgovornost

Odgovornost, kako za sebe tako i za druge je oduvek igrala vitalnu ulogu u društvu, donoseći nadu, pomoć i podršku onima kojima je najpotrebnija. To je manifestacija urođene želje čoveka da pomaže drugima i stvara bolji svet.
Kao kompanija koja decenijama  aktivno učestvuje u menjanju lica našeg društva, prateći sve tokove razvoja i kao  sastavni deo istog, smatramo da posedujemo  odgovornost  za one generacije koje dolaze.  Uvereni smo da je zajedničkim naporima moguće unaprediti kvalitet života i pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije.

Upućujemo poziv, onima koji su u mogućnosti, da se pridruže humanitarnom radu – odgovornost je na nama.

Humanitarni rad - Naša odgovornost

Hilandar

Projekat izgradnje hibridnog sistema napajanja i distribucije električne energije započet je 2016. godine s ciljem da Svetom manastiru Hilandaru obezbedi ekonomičan, efikasan, pouzdan i ekološki prihvatljiv izvor energije.
U saradnji s našim partnerima, započeli smo donatorsku akciju za izgradnju novog hibridnog energetskog sistema. Ovaj projekat obuhvata projektovanje, nabavku i instalaciju 6 trafo stanica, 7 km distributivne mreže, polje fotonaponskih panela, invertora, baterija i dizel agregata. Sve ove komponente su dizajnirane sa ciljem smanjenja troškova proizvodnje električne energije, kao i minimalizacije negativnih uticaja na okolinu.

Ovaj humanitarni poduhvat pokazuje kako zajedničkim naporima možemo unaprediti životnu sredinu, podržati zajednicu i sačuvati duhovno nasleđe.

Informišite se kako možete doprineti na hilandar.org.

Humanitarni rad - Hilandar

BELhospice humanitarni bal

Kada se spoje ljubav, vera i nada, nastaju projekti vredni budućnosti. Ljubav prema našem poslu, vera da možemo pomoći i nada onih kojima je pomoć potrebna, doveli su nas do toga da pomognemo funkcionisanje BELhospice, stacionarnih jedinica za palijativnu negu, koje svojim pacijentima pružaju mogućnost adekvatne nege i brige u danima kada im je to najpotrebnije.

Imel je aktivno učestvovao kao sponzor na 13. BELhospice dobrotvornom balu „Tramvaj zvani nada“, pružajući podršku onima koji se bore s teškim bolestima i njihovim porodicama.

Informišite se kako možete doprineti na belhospice.org.

BELhospice humanitarni ba