Pravno obaveštenje

Ovaj e-mail može sadržati poverljive i/ili povlašćene informacije. Ukoliko ste ovaj e-mail primili greškom, ovim putem Vas obaveštavamo da je svako otkrivanje, kopiranje, distribucija ili preduzimanje bilo kakvih aktivnosti u vezi njegovog sadržaja strogo zabranjeno i može biti nezakonito.
Ukoliko ste e-mail primili greškom, molimo Vas da nas odmah obavestite tako što ćete odgovoriti na ovaj email, a zatim ga izbrišite iz Vašeg sistema