Adresa: Blok 24

U svom dugogodišnjem radu u zemlji “IMEL GROUP” se uglavnom uključivao u programe izgradnje Novog Beograda.

U saradnji sa upravnim strukturama Opštine Novi Beograd, “IMEL GROUP” je realizovao niz tržnih centara, čiji je cilj zadovoljavanje potreba građana po pitanju stanovanja (uglavnom novi stambeni objekti, blok 21), kao i poboljšanja uslužnih sadržaja(Grčko-kiparska pijaca u bloku 24)