Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 48a i b, Blok 21, 11070 Novi Beograd

Površina: 9.225 m2

Struktura: Slobodnostojeća stambeno – poslovna zgrada, spratnosti Su+P+M+3+Pk, sa ukupno 34 stambene jedinice i 6 lokala u prizemlju i mezaninu, kao i 33 garažna mesta

Stambeno poslovni objekat u bloku 21, pre svega lokacijski, a takođe i svojom formom, predstavlja dobitnu kombinaciju za rad i stanovanje na Novom Beogradu. Blok 21, koji je Imel razvijao od početka svog rada, pa do danas, možemo smatrati poslovnim centrom Novog Beograda. Tako da se u njegovom bližem okruženju nalaze bitni smeštajni, poslovni i trgovinski centri, što razvoju bloka daje na značaju. Takođe, tu je i odlična povezanost sa autoputem, centrom grada i ostatkom Novog Beograda.

Sam objekat je formiran tako da se uklapa u blokovski rezidencijalni kontekst, a opet je svojom glavnom uličnom fasadom, naročito i delu prizemlja i mezanina, atraktivan za poslovne prostore.

Svi stanovi izvedeni su najkvalitetnijim materijalima i u najvišem standardu opremljenosti, a takođe se ističu vrhunskom funkcijonalnošću, kako stanovi tako i ceo objekat.