Adresa: Partizanske avijacije 2, Blok 51, 11070 Novi Beograd

Površina: 10.017 m2

Struktura: Poslovna zgrada koju čine administrativni prostor, magacin i veliki prodajni prostor u vidu hale, spratnosti Su+P+1, sa 131 garažnim mestom

Svojim položajem, prepoznatljiva tačka na zapadnoj kapiji grada. Neobičan, po izgledu i položaju, osmišljen je u skladu sa gradskim i urbanističkim zahtevima, lociran uz ulicu Partizanske Avijacije.
Objekat poseduje jedan sprat sa naglašenim prizemljem u kome je smešten ulaz. Osnovna funkcija objekta je prodaja kućnih i industrijskih aparata i opreme.
Kako bi se izašlo u susret potrebama korisnika za parkiranjem, objekat poseduje dvoetažni parking sa 294 parking mesta.